For at kunne realisere de sportslige mål stiftedes i februar 2011 støtteforeningen for det sydslesvigske fodboldlandshold i Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).

Støtteforeningens aktiviteter er:
To nyhedsbreve om året
Invitationer til kampe
Invitation til en årlig event

Vil du støtte SdU-holdet?

Bliv medlem i støtteforeningen og støt Sydslesvig!

Medlemskontingentet udgør 200€ for virksomheder og 35€ for privatpersoner om året. Derudover er alle naturligvis meget velkomne til at støtte foreningen og holdene med gaver, som kan trækkes fra i skat. Har I andre ideer om støttemuligheder, er I meget velkomne til at kontakte støtteforeningen.


Budget

Hele holdets koncept er bygget op omkring, at der ikke indkræves nogen form for brugerbetaling fra spillernes side. Fortsættelsen og udbygningen af holdet kræver dog større finansielle midler end hidtil. Derfor er det meget vigtigt for at opfylde målsætningerne, at holdet er i stand til at finde flere private investorer.

De største poster i forbindelse med holdets udgifter er:

Transportudgifter i forbindelse med træningssamlinger og – kampe
Kost og logi til en årligt planlagt træningslejr
Billetter og transport til årlige sportsevents
Træningsdragter til hele holdet (anslået 25 personer)
Træningsudstyr
Udgifter til materiale til fysioterapeut

  • De sydslesvigske fodboldlandshold

    De Sydslesvigske Fodboldlandshold er herre- og kvindelandsholdene for det danske mindretal i Sydslesvig. De deltager i EUROPEADA 2024.

  • Kontakt os